В.О. Корнієнко, С.Г. Денисюк, А.А. Шиян


Моделювання процесів у політико-комунікативному просторі.

Скачать книгу

Монографія присвячена вивченню моделювання як методу аналізу політичних процесів. Подані визначення та методологія дослідження моделювання. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних моделей та концепцій авторів, що представляють основні напрями розвитку політичного прогнозування. З’ясовано, що метод моделювання поєднує в собі багатоманітність прийомів та способів наукового пізнання i часто передбачає створення не однієї, а цілого ряду моделей, об’єднуючи в собі формалізовані i неформалізовані засоби побудови моделей. Проаналізовано основні підходи до проблеми вивчення соціально-політичних циклів як основи прогнозування соціальної напруженості в суспільстві.

УДК 32.019.5

Реклама: Скачать сертификат на производителя без регистрации! | гаражные ворота Киев 55
Hosted by uCoz