А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова


Управління формуванням ефективних економічних інститутів в умовах України.

Скачать книгу

Побудована система математичних моделей, механізмів, методів та технологій для формування ефективних економічних інститутів для умов сучасного стану економіки України. Зокрема: побудована нова типологія економічних інститутів; виявлено, що прецедентне право має більш висо- кий потенціал для формування економічний інститутів; розроблено меха- нізми для підвищення ефективності функціонування інноваційних, інвес- тиційних та фінансових інститутів в Україні; розроблено технології для ре- організації інституту вищої освіти. Монографія розрахована на науковців, аспірантів та магістрів та широке коло економістів.

УДК 518.83:86

ББК 65.050





Hosted by uCoz